دین و مذهب

بهترین سن برای ازدواج از نظر دین اسلام و قرآن

سن ازدواج از نظر دین اسلام و قرآن

ازدواج در قران به آن سفارش شده ولی اصلا سنی برای آن در نظر نگرفته ولی پایین ترین سن را در قرآن بیان کرده اند.

ازدواج از نظر قرآن و سن مناسب برای آن

جوانان به دلیل گرایش ها فطری خود دنبال یافتن همسری مناسب و پسندیده برای خود هستند. ولی در این زمان با راهنمایی های مختلفی روبرو میشوند. که نمی توانند درست را از غلط تشخیص بدهند. بهترین مشاور و راهنمایی که میتواند جوانان را از این حالت و در این راه کمک کند قرآن و سخنان ائمه برای ازدواج میباشد .

نتیجه تصویری برای سن ازدواج از نظر دین اسلام و قران

سن موردنظرازدواج از دیدگاه قرآن و اسلام

ازدواج یک مسئله غریزی است. و به دنبال آن خداوند در قرآن سنی را تعیین نکرده. ولی در قرآن پایین ترین سن را آورده و به دلیل اینکه دختران و پسران در سنی که به بلوغ جنسی برسند. یعنی در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی میباشد. خداوند سنی را برای ازدواج تعیین نکرده ولی در سوره نساء در این باره قرار داده که “یتیمان را آزمایش کنید. تا زمانی که بالغ شده و به نکاح تمایل پیدا کردند. و آنان را به درک مصالح زندگانی خود آگاه یافتند ، اموالشان را به آنان دهید “زمان ازدواج برای هر فرد زمانی است که فرد به بلوغ جنسی و درک درست از غلط رسیده باشد.

معیار ازدواج و سن آن از نظر اسلام

وقتی که سن افراد بالا میرود. حتما درصد غریزه جنسی آنها هم بالا میرود .در برخی از روایت ها آمده است.  که اگر انسان های که ازدواج نکرده روی زمین راه میروند. فرشتگان آن را نفرین میکند. پیامبر اکرم در ابن باره میفرماید: “بیشترین اهل جهنم افرادی هستند که ازدواج نکرده اند .”

انسان ها باید از روی عقب و اراده به نکاح و عقد را قبول کند .

داشتن رشد فکری از معیار های ازدواج است. به دلیل اینکه دختران دارای احساسات و لطیف هستند. اجازه پدر برای ازدواج آن ها ضروری است .

امروزه مهم ترین مسئله که در ازدواج و خواستگاری  مطرح است. مسائل مالی پسر است. ولی خداوند در این زمینه فرموده اند: که رزق و روزی فرد متاهل را تضمین میکند .

نظر اسلام در مورد ازدواج و سن مناسب آن

به دلیل اینکه بیشتر ازدواج ها مسائل اقتصادی خیلی مهم است. به همین دلیل سن برای این مورد بالا رفته است .

مدل اصلی در خواستگاری به این صورت است. که اگر پسری برای خواستگاری دختری آمد. بعد از بررسی دین و ایمان ان به این بپردازید. که آیا این پسر توانایی کار کردن واهل اسراف نیست. که این ها جزء دینداری میباشد .

امام صادق (ع) در این باره میفرماید .”هرشخصی که از این بترسد. چون فقیر است. و توانایی مخارج زندگی را نداشته باشد. نسبت به لطف و کرم خداوند بدگمان شده و خداوند میفرماید” که اگر فقیر باشید خداوند از فضل وکرم خود بی نیاز میکنم”.

امام علی (ع) میفرماید :”هروقت یکی ازشما بخواهد ازدواج کند. از اوصاف موی سر زن نیز سوال کند .همچنانکه از چگونگی رخسار او میپرسد. چون که موی زن یکی از دو ویژگی و زیبایی اوست” .

امام رضا (ع) در این باره مطالب میفرماید :”وقتی مردی از شما خواستگاری کرد. و از دین و ایمان او رضایت کافی داشتید. در این زمان اگر این فرد فقیر بود و وضع مالی جالبی نداشت مبادا فقر او شما را از رضایت باز دارد .”

سفارش قران و اسلام به ازدواج

قرآن به ازدواج ترغیب و تشویق قرار گرفته است . و در این باره در سوره نور میفرماید: “مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح خود را اگر فقیر و تنگدست باشند . خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز میسازد خداوند گشایش دهنده و آگاه است .”

خداوند در باره همسران در سوره روم آیه 21 میفرماید:”و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرمش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر میکنند” .

خداوند در ادامه در سوره نساء آیه 3 میفرماید :”اگر میترسید که عدالت را رعایت نکنید. با زنان پاک ازدواج کنید و اعلام کردند که اگر از داشتن دو یا سه یا چها همسر میترسید. که نتوانید عدالت را بین آنها رعایت نکنید . تنها یک همسر بگیرید و یا زنانی که مالک آنهایید استفاده این کار از ظلم و ستم بهتر جلوگیری میکند”.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا